Pravidla

Pravidla RC OFFROAD TRIAL BRNO 2018

1. Závod bude probíhat v uzavřené vytyčené sekci mezi brankami.
2. Sekce budou ohraničené ze 100 %. Je možné použít vnitřní ohraničení pro rozdělení
prostoru.
3. V případě vnitřního rozdělení sekce mlíkem, se přejetí počítá jen jako přejetí mlíka, ne
opuštění / vyjetí ze sekce
4. nejhorší sekce se bude škrtat.
5. Každý závod bude mít 5 sekci,
6. V sekci bude 10 branek.
7. Každá brána bude mít určený směr průjezdu. Branky budou mít rozteč cca 30cm.
8. Branka je kolmo k terénu v místě vpichu (má-li svah 45°, branka bude pod uhel 45° tedy
kolmo ke svahu)
9. Výška branek 12 – 15 cm (nepočítá se hrot)
10. Jezdecké chyby budou pokutované trestnými body.
11. Vozy budou všechny v jedné kategorii, technické parametry viz. níže.
12. Vyhrává jezdec s nejmenším počtem bodů v součtu ze všech sekcí. V případě stejného
výsledku rozhodne nejhorší sekce. Bude-li i tak shoda závodníci (jezdci) se umístí na
stejném místě.
13. Závodnici, jež máji zájem jet pohár Moravy toto nahlásí dopředu, budou se bodovat všechny
závody
14. Jednotlivé sekce budou limitované 10 minutami (zabrání se tím „dlouhým expedicím“)po
vypršení limitu se budou počítat neprojeté branky jako neprojeté. Čas bude odměřován tzv.
minutkou.
15. Jeden závod se nebude počítat
16. Kategorie byly určeny takto: junioři do 15 let, dospělí nad 15 let
nebude se dál dělit na ženy a muže
17. Startovné pro rok 2018 – Dospělí 100,- Kč, Děti 50,- Kč Expedice 50,. Kč
18. Startovní čísla – první tři jsou určena pro nejlepší tři z předešlé sezony (nemusí toho dotyční
využit) ostatní jsou libovolná, s tím že platí již daná z minulého ročníku (noví závodníci si
musí vybrat nová)
21. Ředitelem jednotlivých závodu je osoba z pořádající lokality
22. Přihlášení není třeba
23. Na jednom autě se může střídat víc jezdců, ovšem nemůže jet jeden jezdec s více auty.
24. Pokud se auto s kterým jezdec nastoupí stane nepojízdným, může dojet závod s půjčeným
autem bez nároku na umístění.
25. V případě že jede více závodníku s jedním autem, doporučuje se ve frontě na sekci aby byl
každý závodník označen vhodným způsobem (například kužel, … ideálně se startovním
číslem).
26. Na každý závod může být jiné auto – musí splňovat technické podmínky.
27. Každý závodník je povinen znát pravidla, a tím i v případě potřeby musí dělat i komisaře
28. Diplomy závodu budou opatřeny logem Trial Brno
29. Diplom dostanou první tři umístění

Termíny a místa závodu na rok 2018
Závod Brno – 10. 3. 2018
Závod Brno – 8. 9. 2018

Komisaři
– u každé sekce bude jeden objektivní komisař zapisující trestné body do jízdního výkazu jezdce
– komisaři se budou pravidelně střídat
– je nutné, aby komisař dokonale znal pravidla (zejména problematika doteků a shozů, atakování
cizí brány aj.) a dával pozor během celé sekce, závisí na tom výsledek celého závodu
– při jakékoliv sporné situaci je vhodné, aby se komisař poradil s diváky (např. má-li divák lepší
rozhled) a společně mohou nalézt nejvhodnější řešení situace (dotek brány, hranice mezi dotekem
a shozem aj.), ALE POSLEDNÍ ROZHODOVACÍ PRÁVO MÁ KOMISAŘ NEBO ŘEDITEL!
– komisař má právo odjet sekci jako první

Projetí branky
– směr průjezdu bude určen (cedulka s číslem na LEVÉ straně auta)
– pořadí branek bude určeno čísly vzestupně
– v každé sekci je povoleno, „procouvat“ jednu libovolnou branku za nula trestných bodů, jezdec to
musí dopředu nahlásit, směr průjezdu branky je stále stejný (tzn. praporek bude u pravých dveří),
za nulu bude pouze jedno couvání a ostatní již standardně za tři, pokud ji nahlásí jako couvací, tak
to již musí provést, jinak bude považována za neprojetou
– pokud auto atakuje jinou bránu, než právě musí projet, je konec sekce (k nasbíranému počtu
trestných bodů se přičte 50 bodů za každou neprojetou bránu)
– pokud auto atakuje branku z opačného směru, je konec sekce, jezdec si musí sekci vždy důkladně
projít!
– brány je možno jakkoliv objíždět, ale musí být stále dodrženo pořadí jejich průjezdu
– branka je projetá, jestliže ji vozidlo projede minimálně jedním předním kolem ve směru jízdy a
vozidlo opustí branku popředu nebo bokem
– pokud auto uvízne a není schopno se samo dostat ven nebo není žádným způsobem schopno
překážku zdolat, řidič jej postaví BEZPROSTŘEDNĚ za překážku, nikoliv až před další bránu!!

Konec sekce
– Pokud auto atakuje jinou branku než má projet nebo branku již projetou
– pokud auto vyjede ze sekce celým obrysem
– není schopno dojet do cíle ani po opravě
– řidič se dotkne vozu víc než dvakrát
– pokud auto atakuje branku z opačného směru, je konec sekce, jezdec si musí sekci vždy důkladně
projít!
– ke všem výše zmíněným se počítá nasbíraný počet trestných bodů + 50 za každou neprojetou bránu

Couvání – 3 trestné body
– couvání je změna směru jízdy vzad
– pokud auto hrabe dopředu, ale stejně sjíždí z kopce dolů, je to couvání
– pokud auto nemá brzdu v neutrálu a při ubrání plynu cukne dozadu, je to couvání (lze odpustit v
přijatelné míře, posoudí komisař, v rámci omezení vzniku sporných diskusí je vhodné poradit se s
diváky)
– pokud auto spadne z kopce směrem dolů a nedá zpátečku není to couvání, pokud dopadne a
couvne úmyslně, je to couvání
– pokud se auto zasekne např. oběma diferenciály mezi kameny a drží zpátečku, ale nepohybuju se
vzad, není to couvání; couvání se započítá, jakmile se auto zpátečkou dostane z pasti ven
– pokud se couvání přeruší a pak pokračuje (bez změny směru), není to další couvání
– pokud auto leží na boku a dostane se zpátečkou na kola, není to couvání

Dotek branky – 5 trestných bodů
– pokud se při průjezdu v jednom směru dotkne auto vícekrát na jedné straně, je to jeden dotek
– pokud se opakovaně pokouší projet bránu a při každém průjezdu nastane dotek a poté couvání až
ven z brány, počítá se každý dotek po změně směru jízdy
ALE!!
– pokud se dotkne, následně couvne a znovu dotkne, ale nevyjede z brány, je to jeden dotek (toto
eliminuje markantní zisk trestných bodů při uvíznutí v bráně a následném rozhoupávání)
– pokud se při jednom průjezdu auto dotkne pravé i levé tyčky v bráně, jsou to dva doteky
– pokud je na kole přilepený list, klacík, nepočítá se dotek branky touto částí
– pokud jsou kola obalena blátem, nepočítá se dotek blátem, ale až pneumatikou – posoudí komisař,
v rámci omezení vzniku sporných diskusí je vhodné poradit se s diváky
– pokud se auto v náklonu dotkne tyčky karosérií, počítá se dotek do úhlu cca 45°, po překročení
této hranice se počítá shoz – posoudí komisař, v rámci omezení vzniku sporných diskusí je vhodné
poradit se s divákem

Shoz, přejetí branky, ohraničení sekce (mlíko) – 25 trestných bodů
– přejetí brány kolem nebo celým autem
-dotek ohraničení sekce ……- dotek branky nebo ohraničení sekce (mlíko) nebo její podjetí jakoukoliv částí auta
– pokud se při průjezdu v jednom směru dotkne auto vícekrát na jedné straně, je to jeden dotek
– pokud se opakovaně pokouší projet bránu a při každém průjezdu nastane dotek a poté couvání až
ven z brány, počítá se každý dotek po změně směru jízdy
ALE!!
– pokud se dotkne, následně couvne a znovu dotkne, ale nevyjede z brány, je to jeden dotek (toto
eliminuje markantní zisk trestných bodů při uvíznutí v bráně a následném rozhoupávání)
– pokud se při jednom průjezdu auto dotkne pravé i levé tyčky v bráně, jsou to dva doteky
– pokud je na kole přilepený list, klacík, nepočítá se dotek branky touto částí
– pokud jsou kola obalena blátem, nepočítá se dotek blátem, ale až pneumatikou – posoudí komisař,
v rámci omezení vzniku sporných diskusí je vhodné poradit se s diváky
– pokud se auto v náklonu dotkne tyčky karosérií, počítá se dotek do úhlu cca 45°, po překročení
této hranice se počítá shoz – posoudí komisař, v rámci omezení vzniku sporných diskusí je vhodné
poradit se s divákem

Vynechání, neprojetí brány – 50 trestných bodů
– pokud auto úmyslně neprojede bránu, toto musí dopředu nahlásit komisaři
– pokud auto nebude schopno dojet sekci, k nasbíraným trestným bodům se přičte 50 trestných bodů
za každou neprojetou bránu do konce sekce (viz. Konec sekce)
– pokud neprojetí brány nenahlásí a neúmyslně atakuje bránu, která není v pořadí, je konec sekce
– pokud chce řidič vynechat bránu s problematickou překážkou a rukou postavit auto až za překážku
a tedy i bránu, inkasuje 50 bodů za dotek rukou a 50 bodů za vynechání brány
Dotek auta řidičem – 50 trestných bodů
– převrácení auta na kola
– je možno dvakrát za sekci, poté je konec sekce
– auto se převrátí na kola v místě kam dopadne a jezdec si může určit směr, jakým auto položí
– pokud se auto kutálí NENÍ povoleno jej rukou ani nohou zachytávat i za předpokladu, že by vůz
atakoval cizí bránu nebo se vykutálel ze sekce
– řidič si při poruše může odnést auto ze sekce k opravě a poté ji dojet z místa posledního stání,
pokud je sekce ještě přístupná
– pokud auto uvízne a není schopno se samo dostat ven nebo není žádným způsobem schopno
překážku zdolat, řidič jej postaví BEZPROSTŘEDNĚ za překážku, nikoliv až před další bránu!!
– pokud chce řidič vynechat bránu s problematickou překážkou a rukou postavit auto až za překážku
a tedy i bránu, inkasuje 50 bodů za dotek rukou a 50 bodů za vynechání brány
Nenastoupení do sekce – 500 trestných bodů
– pokud auto není schopno pokračovat v závodu, dostane penalizaci za každou neprojetou sekci
– pokud řidič sám nechce do sekce nastoupit

Pohár konstruktérů
– libovolné týmy s maximálně třemi jezdci, v závodě do týmu bodují všíchni s týmu, týmy nejsou
nijak omezeny výběrem karosérií

Vyhodnocení závodu
– Při shodě dvou jezdců rozhodne o nejhorší sekce.
– Každý jezdec je povinen si sečíst své trestné body již bez započtení nejhorší sekce a zapsat
výsledek na výkaz.
– Dvacet bodovaných míst: 35 –30 –25 –20 –17 –15 –14 –13 –12 –11 –10 –9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1
– Nebodující jezdci budou seřazeni podle dalšího umístění pomocí vhodných koeficientů.
– Motto na závěr:
Umístění v závodu nepokládají závodníci za nejdůležitější.
Prvořadá je pro ně možnost setkat se, pobavit a předat si
navzájem zkušenosti!!!!!

Technická pravidla – TRIAL
– vozidlo 4×4 s jednou řiditelnou nápravou
– karosérie musí být použita ze sériově vyráběného offroadu/SUV popřípadě jeho přijatelná
modifikace, veškeré atypické karosérie a pokusy budou povoleny po předchozí domluvě!
– karoserie nesmí být trucková ani traktorová
– šířka náprav minimálně 195 mm včetně kol nebo karoserie, je-li šiřší než náprava, do šířky se
nepočítají zrcátka
– délka převisů karosérie musí být taková, aby karosérie zakrývala v bočním pohledu kola vpředu i
vzadu minimálně do poloviny vnějšího profilu pneumatiky
– rozvor vozidla musí být minimálně 230 mm
– realistický scale podvozek s vanou nebo žebřinovým rámem nebo jinou přijatelnou modifikací
– může být použit crawler podvozek, ale upraven tak, aby vypadal jako sériově vyráběný offroad
(přídavný rám, karoserie sériového auta)
– kola s max. průměrem 120mm, šířka libovolná
– zákaz sněhových řetězů i kovových hřebů
– zákaz pádlových pneumatik
– auto smí mít jen jeden motor, ne motory v nápravách
– karoserie musí zakrývat kola alespoň do poloviny jejich šíře po celé délce kola pod karosérií
(nebude se přeměřovat do detailu, ale aby to bylo v přijatelné míře, posoudí komisař); auta s
příhradovým rámem bez blatníků nebo truggy nevyhovují této podmínce
– auto nesmí mít DIG ani jiný systém odpojování náprav, uzávěrky diferenciálu povoleny
– během závodu je povoleno dělat na autech různé úpravy nebo měnit pneumatiky za předpokladu,
že vše vyhovuje pravidlům
– čistokrevný crawler nebo jiný prototyp nesplňující výše uvedené může jet, ale bez nároku na
umístění
Vnější profil pneu = rozměr mezi vnějším okrajem pneumatiky a okrajem disku.
Do půlky profilu musí být vpředu i vzadu zakryt karosérií, tzn. převis nemusí přesahovat až přes
celou pneumatiku.
Za dělící čárou značící půlku profilu vlevo pneumatika zakryta být nemusí. Vpravo ano.
Vyhovuje s přehledem.
Vyhovuje akorát – baj oko je akorát v půlce
Nevyhovuje
Zvrhu zakrytí kol klasika, pokud karosérie překrývá kola kompletně:
Pokud vyčuhují kola o výše popsaný rozměr (polovina profilu pneumatiky):
Pozn. Významné zúžení karoserie vpředu nebo významná rozbíhavost nápravy vedoucí k nesplnění
pravidla zakrytí kol je také důvodem k vytvoření adekvátních blatníků.
Vyhrazuji si rozhodovací právo a poslední slovo!

Technická pravidla – EXPEDICE – Axial, Vaterra, Traxxas, Gmade, MST ……
– vozidlo 4×4 s jednou řiditelnou nápravou
– karosérie musí být použita ze sériově vyráběného offroadu/SUV popřípadě jeho přijatelná
modifikace
– karoserie nesmí být trucková ani traktorová
– kola s max. průměrem 120mm, šířka libovolná
– auto smí mít jen jeden motor, ne motory v nápravách