Pravidla pro vstup do areálu

– Všichni vstoupivší do areálu RC MCC Brno (závodníci, mechanici, doprovod i diváci) se akce účastní na vlastní nebezpečí.

– Odpovědnost za juniory po celou dobu akce nese jeho zákonný zástupce.

– Dále vstupem do areálu dává daná osoba souhlas s možností pořizování dokumentačních materiálů (fotografie, filmový záznam)
pro účely propagace a dokumentace.

– Pokud bude kdokoli z pořadatelů (nebo členů klubu RCMCC) fyzicky nebo slovně napaden závodníkem nebo jeho doprovodem bude
závodník vyloučen ze závodu a i s doprovodem vykázán z areálu RC dráhy.

Organizační team RC MCC Brno